İletişim

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ziya Gökalp Caddesi No.48 06420, Kolej Çankaya ANKARA

Cansu YILDIRIM Fakülte Sekreteri Tel: (312) 585 00 00 E-posta: iibf@tedu.edu.tr