Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal UNESCO Konferansında Konuşma Yaptı


TED Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından 12-13 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen Sosyal Dönüşüm, Biyoetik ve Kamu Politikaları Konferansı’na katıldı. Prof. Dr. Öcal konferansta “Türkiye’de Uygulanan Sosyal Yardımların Değerlendirilmesi” başlıklı bir konuşma yaptı.

 

Konferansa Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra, UNESCO temsilcileri katıldı. Konferansta toplumda cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’deki sosyal yardımların sosyal içerme üzerindeki etkileri, kamu politikaları ve toplumun kamu politikalarındaki yeri konuları ayrıntılı bir şekilde tartışıldı ve politika önerileri geliştirildi.

Unesco Türkiye websitesinde etkinliğin haberi