İletişim

TED Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ziya Gökalp Caddesi No.48
06420, Kolej Çankaya
ANKARA

E-posta: iibf@tedu.edu.tr

Tel: (312) 585 0047