Hakkımızda

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin (İİSBF) tüm bölümlerinde eğitim-öğretim, güçlü bir ana alan öğretiminden taviz vermeden, disiplinler arası yaklaşımı öne çıkaran bir kurguya sahiptir. Dört bölümden oluşan İİSBF’ne lisans düzeyinde “İktisadi ve İdari Bilimler Programları” ve “Psikoloji Bölümü”ne iki ayrı grupta öğrenci kabul edilmektedir. “İktisadi ve İdari Bilimler Programları”na Türkçe-Matematik (TM-2) puanıyla yerleşen öğrenciler Fakültedeki birinci yıllarında ortak öğretim programına devam etmektedirler. Ortak öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci yıllarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın, ilgi alanlarına göre

  • Ekonomi,
  • İşletme,
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

bölümlerinden birini seçmektedirler.

Psikoloji Bölümü’ne Türkçe-Matematik (TM-3) puanıyla doğrudan kabul edilen öğrenciler, Fakültedeki ilk yıllarında ortak çekirdek ağırlıklı bir ders programı takip edip, daha sonra Üniversitemizdeki tüm öğrenciler gibi alanlarında derinleşme ve diğer bölümlerden alacakları seçmeli derslerle farklılaşma olanağından yararlanmaktadırlar.