İnsanın Optimal İşlevselliğinin Yordayıcıları Olarak Yetenek ve Özerk Motivasyonun Örtük Kuramları

Tarih: 
Perşembe, 21 Mayıs, 2015
Başlangıç zamanı: 
16:00
Konum: 
TEDÜ 216 nolu oda

Athanasios Mouratidis
Hacettepe Üniversitesi
(Bu konferans İngilizce yapılacaktır)