Dekanın Mesajı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişimi ve günlük kullanıma girmesi, hayatın tüm evrelerinde dinamizmi arttırmakta, ülke sınırlarını anlamsız hale getirmektedir. Yüksek kariyer hedeflerine ulaşabilmek için değişken koşullarda bilgiye dayalı karar verme melekesinin, hoşgörülü ortak hareket edebilme yeteneğiyle pekiştirilmesi gerekmektedir. TED Üniversitesi (TEDÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde (İİSBF) bulunan Ekonomi,İşletme, Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri öğrencilerin bu tür bir dünyaya uyumunu kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı hedeflemektedir.

İİSBF’nin tüm programlarında öğretim dili İngilizcedir. Programların öncül ve ortak hedefi, iktisadi, sosyal ve politik sorunları tanıladıktan sonra çözüm geliştirmek için eleştirel ve analitik yaklaşımları öne çıkarmaktır. Bu amaca erişmek için üniversite ve öğrencinin sorumluluklar yüklenmesi gerekmektedir. Öğrenciye düşen sorumluluk gerekli gayreti göstermekle sınırlandırılabilir, ancak üniversitenin sorumluluğu bu gayretin amaçlar doğrultusunda verimini zirveye çıkarmaktır. TEDÜ-İİSBF öğrencilerin gelişimi için gerekli tüm mekansal ve entelektüel olanakları sunmaktadır.

Fakültemize lisans düzeyinde “İktisadi ve İdari Bilimler Programları”na ve “Psikoloji Bölümü”ne iki ayrı grupta öğrenci kabul edilmektedir. Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 3 bölümden oluşan “İktisadi ve İdari Bilimler Programları”na Türkçe-Matematik (TM-2) puanıyla ortak öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, Fakültedeki birinci yıllarında ortak öğretim programına devam etmektedirler. Ortak öğretim programını başarıyla tamamlayanlar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini seçme hakkına sahiptirler. Böylelikle öğrenciler tercih aşamasında bir programa kilitlenmek yerine, merak ve eğilimlerini tartarak daha bilinçli meslek seçmektedirler.

İkinci sınıf ve sonrasında tüm programların ders programları esnek bir yapıya sahiptir. Gerekli sayıda zorunlu dersler ile programların temel konuları kapsanmaktadır. Bölüm içi ve dışı seçmeli ders sayısı yüksektir. Bu sayede öğrencilere seçtikleri bölümde derinleşme, diğer alanlara genişleme olanağı tanınmaktadır.

Fakültemizin Psikoloji Bölümü’ne Türkçe-Matematik (TM-3) puanıyla doğrudan öğrenci yerleştirilmektedir. Birinci yılda ortak çekirdek ağırlıklı bir ders programı takip eden Psikoloji Bölümü öğrencileri, sonraki yıllarda Üniversitemizdeki tüm öğrencilere sağlanan farklılaşma olanağından yararlanmaktadırlar.

Öğrenci odaklı üniversitenin gereği düşük tutulan öğrenci/öğretim üyesi oranı sayesinde öğrencilere kişisel ve etkin danışmanlık hizmeti verilmektedir. Üniversite öğretim politikasının gereği olarak tüm programlarda öğrenmeyi temel alan ve öğrenci katılımını gerektiren etkileşimli öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.

Fakültemiz öğretim üyeleri doktoralarını yerli ve yabancı tanınmış üniversitelerden almışlardır. Eğitim ve öğretim kalitesini öne çıkaran bir üniversite olmanın heyecanıyla tüm öğretim üyeleri hem araştırma, hem de öğretim faaliyetlerinde mükemmelliği yakalamayı hedeflemektedirler.

Öğrencilerimizin kişisel, kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunan uluslararası deneyim edinmelerini önemsiyoruz. Özellikle ERASMUS değişim olanaklarından yararlanarak öğrencilerimizin bir veya iki yarıyılı yurtdışında bir üniversitede geçirmeleri ve yurtdışından öğrenci ziyaretleri desteklenmektedir.

Prof. Dr. Erol Çakmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı